Loading...

Reference >> Software reference >> Program za evidenciju dodjele donacija - LEED

Program za evidenciju dodjele donacija - LEED

Nova desktop aplikacija razvojnog tima Lunacom-a je LEDD-Luna Evidencija Dodjele Donacija koja je svoju prvu namjenu pronašla u Upravi za prognanike i izbjeglice HNŽ/HNK.

 

Nova desktop aplikacija razvojnog tima Lunacom-a je LEDD-Luna Evidencija Dodjele Donacija
koja je svoju prvu namjenu pronašla u Upravi za prognanike i izbjeglice HNŽ/HNK.

LEDD svoju primjenu nalazi u:
- Evidenciji klijenata
- Pracenje visine donacija
- Dodjela grantova i sl.
- Kapitalne investicije

LEDD ce u buducnosti omoguciti pravilnije rasporedivanje novca za prognanike i izbjeglice, a i omoguciti
izvještaje po raznim kategorijama, te tako stvoriti prvu bazu sa potpunim podacima za prognanike i izbjeglice.

LEDD ce svoju primjenu naci i u drugim državnim institucijama,sve institucije koje se bave dodjelom grantova potrebna im je ovakva
aplikacija, prije svega radi tacnog proracuna za dodjelu grantova i transparentne raspodjele novca.

 

  • Ocijenite članak