Loading...

Reference >> Software reference >> Program za evidenciju, bodovanje i analizu članova - Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH

Program za evidenciju, bodovanje i analizu članova - Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH

U sklopu kreiranja nove aplikacije za evidenciju, bodovanje i analizu članova saveza, urađena je i migracija starih podataka, čime je u novom sistemu omogućeno pregledavanja statistika koje se prije nisu mogle prikazati.

Za potrebe Savez-a računovođa, revizora i finansijskih radnika, Federacije Bosne i Hercegovine su urađene dvije aplikacije, i to:

IS-SRRF Central (centralna aplikacija za upravljanje poslovnom logikom)

IS-SRRF Edu (aplikacija uz pomoć koje ovlašteni edukatori sa terena šalju informacije o održanom seminaru)

Sa tehničke strane aplikacije su razvijene uz pomoć Visual Studio 2008 koristeći C# programski jezik, baza podataka je MSSQL Server 2005 a za razmjenu podataka između aplikacija koristi se XML. Podaci koji se prenose zaštićeni su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola na kojem se autentifikacija vršiti putem PKI (Public Key Infrastructure) digitalnih certifikata na smart karticama ili na samim računalima. SSL protokol enkriptira podatke prilikom slanja čime stvara siguran kanal za prijenos informacije i onemogućava nedozvoljeni pristup podacima prilikom komunikacije između klijenta i servera, i obratno.

Algoritam koji se koristiti prilikom enkripcije je trostruki DES algoritam sa 128 bitnim ključem što je trenutno jedan od najjačih standarda u zaštiti komunikacija i razmjene podataka preko Interneta i koriste ga svi ozbiljni korisnici koji djelomično ili u potpunosti obavljaju određenu komunikaciju preko Interneta.


Pored aplikacija, urađen je i novi design Knjižica za članove, gdje je napravljen iskorak u odnosu na prethodni design kao i tehnologija koje su korištene u samom procesu štampe (UV Lak, Srebro tisak, blindruk)

 

 

  • Ocijenite članak