Loading...

Reference >> Software reference >> Program za evidenciju pritvorenika

Program za evidenciju pritvorenika

Evidencija Pritvorenika predstavlja novi uradak razvojnog tima tvrtke Luna.Com d.o.o. Mostar, urađen prema odredbama Pravilnika o kućnom redu u ustanovama za izdržavanje mjere pritvora

Evidencija Pritvorenika predstavlja novi uradak razvojnog tima tvrtke Luna.Com d.o.o. Mostar, urađen prema odredbama Pravilnika o kućnom redu u ustanovama za izdržavanje mjere pritvora ( „ Službene novine Federacije BiH ", br.: 57), čiji je cilj olakšavanje postupka evidencije i vođenja pritvorenika. Program vrši unos ličnih/osobnih podataka o pritvoreniku i podataka potrebnih za vođenje Matične knjige pritvorenika, kao i vođenje pratećeg abecednog registra (indeksa), propisanih člankom 15. Pravilnika.

Aplikacija takođe pruža mogućnost dobijanja izvještaja koji olakšavaju praćenje stanja, kao i dobijanje statistika:

- Lista otpusta (pritvorenici kojima je određen datum otpusta, period za koji se dobija lista se može mijenjati unošenjem određenog broja dana),

- Trenutno stanje (prikazuje trenutno stanje u pritvoru, tj. podatke o osobama koje se trenutno nalaze u pritvoru, kaznena djela zbog kojih se privedene osobe, kao i mogućnost razvrstavanja pritvorenika po djelima koja su počinili),

- Mjesečni i godišnji izvještaj (prikazuju konačne podatke o prijemu i otpustu osoba u, tj. iz pritvora za zadani mjesec, odnosno godinu).

  • Ocijenite članak