Loading...

O nama

Poduzeće Luna.com inženjering d.o.o., Mostar osnovano je 2002. godine s isključivim ciljem pružanja IT usluga malim, srednje velikim i velikim poslovnim sustavima koji žele imati kvalitetno osmišljen koncept dugoročnog razvoja IT-a kao trajnu podršku praćenju poslovanja, poslovnog odlučivanja i visokog imagea u poslovnom okruženju.

Tijekom rada na IT području uočili smo u jako velikom broju poslovnih sustava slijedeće:

razvoj IT sustava je „ad hoc“ tj. neplanski, nekoordiniran i nadasve neefikasan - kupovina strojne i programske opreme obavlja se sporadično prema trenutnim 'vatrogasnim' potrebama, pa je shodno tome jednako tako i nedovoljno iskorištena i neefikasna,
IT razvoj prilagođen je ponudi, asortimanu i profilu 'omiljenih dobavljača', a ne stvarnim potrebama poslovanja,
IT oprema (kako strojna tako i programska) vremenom postaje šarolika, nepovezana i nepouzdana,
rezultanta takvog pristupa je da niti oprema niti programi ne zadovoljavaju u potpunosti isčekivanja korisnika, čak štaviše - postaju počesto kamen smutnje i usko grlo u radu,
rad i održavanje cjelokupnog sustava izuzetno je skup i zahtjeva puno više sredstava, vremena i truda
uloženi novac nije donio očekivani učinak što stvara opravdani osjećaj nezadovoljstva i frustracije.
Osim početno iskazane potrebe za IT infrastrukturom i inicijative za njezinu nabavku, cjelokupna briga oko IT razvoja prepušta se samim dobavljačima koje investitor obično nije u stanju kvalitetno nadzirati jer nema vlastitog stručnjaka koji bi kompetentno štitio interese investitora i nadgledao trošenje nemalih ulaganja koja IT razvoj zahtjeva.

Stoga smo osnovali firmu koja bi usmjeravala razvoj IT sustava u poduzećima bez vlastitog tima informatičara kao podrške poslovanju. Danas je bez IT podrške nemoguće učinkovito i produktivno poslovati. Definitivno.

Mi sa našim korisnicima uočavamo korisnikove potrebe, predlažemo im rješenja i skupa s njima kreiramo razvojnu politiku i dinamiku razvoja IT sustava kao podrške njihovom radu.

 

. Ta se pomoć između ostalog očituje kao:

stalna nazočnost pri svakodnevnom radu i kod ulaganju u novu opremu, strojnu i programsku, što podrazumjeva:
trajnu pomoć - od prvog razgovora o tome kako razvijati kvalitetni IT sustav kao podršku unapređenju poslovanja i odlučivanja, pa do pomoći u operativnom radu IT sustava,
zajednička izrada plana nabavke IT opreme,
pomoć pri izradi i raspisivanju tendera, analize ponuda i odabira dobavljača i izvođača,
nadzor nad instalacijom programske opreme i njezinim uvođenjem u rad,
nadzor nad kvalitetom isporučene programske opreme i obavljenih radova,
nadzor nad rokovima izvršenjai troškovima od strane dobavljača,
pomoć pri obuci djelatnika, managementa i krajnjih korisnika,
postinstalacijska podrška - briga o kvalitetnom održavanju i servisiranju,
pomoć u nadogradnji postojećeg IT sustava.
pružanje profesionalnog Product i Project Managementa pri razvoju i uvođenju novih projekata,
izrada koncepta razvoja IT sustava kao tehnološke podrške u radu bilokojeg oblika organiziranog poslovanja.
funkcionalno povezivanje postojeće i nove opreme - servera i klijenata, računalnih mreža na više dislociranih i udaljenih lokacija putem infrastruktura na raspolaganju – interneta, tehnologije VPN-a (Virtual Private Networka) itd.
osiguranje neometanog rada sustava po principu 24/7/365,
osiguranje podataka od gubitka i uništenja,
pomoć pri uvođenju SAN i NAS infrastrukture - Storage Area Network i Network Attached Storage, EMC Symmetrix DMX1000-3000, DMX 3, Clariion, Centera sustavi za pohranu podataka, EMC Brocade, McData, CISCO FC preklopnici (switches), konfiguriranje arhitekture SAN i NAS mreže, planiranje i nadzor instalacije.
Business Continuity & Disaster Recovery planiranje,
Virtualizacija (EMC VMware) kao najnovije dostignuće IT Razvoja i korak ka učinkovitijoj uporabi programske opreme – kako postojeće tako i novonabavljene,
web MARKETING i oglašavanje putem interneta


POSEBNO NAPOMINJEMO:

Sve naše usluge u stanju smo pružiti u vidu Outsourcinga na području svih poslovnih funkcija kao što su: vođenje i nadzor nad radom IT sustava, marketing & web