Loading...

Luna.Com implementirao projekt u Upravi za prognanike i izbjeglice HNK-HNZ

Nova desktop aplikacija razvojnog tima Lunacom-a je LEDD-Luna Evidencija Dodjele Donacija koja je svoju prvu namjenu pronašla u Upravi za prognanike i izbjeglice HNŽ/HNK.

Lunacom implementirao projekt u Upravi za prognanike i izbjeglice HNK/HNŽ.

Nova desktop aplikacija razvojnog tima Lunacom-a je LEDD-Luna Evidencija Dodjele Donacija
koja je svoju prvu namjenu pronašla u Upravi za prognanike i izbjeglice HNŽ/HNK.

LEDD svoju primjenu nalazi u:
- Evidenciji klijenata
- Pracenje visine donacija
- Dodjela grantova i sl.
- Kapitalne investicije

LEDD ce u buducnosti omoguciti pravilnije rasporedivanje novca za prognanike i izbjeglice, a i omoguciti
izvještaje po raznim kategorijama, te tako stvoriti prvu bazu sa potpunim podacima za prognanike i izbjeglice.

LEDD ces svoju primjenu naci i u drugim državnim institucijama,sve institucije koje se bave dodjelom grantova potrebna im je ovakva
aplikacija, prije svega radi tacnog proracuna za dodjelu grantova i transparentne raspodjele novca.

Ova aplikacija je još jednom pokazala da Lunacom svaki dan sve više ucestvuje u informatizaciji državnih institucija.