Loading...

Luna Service Provider - LSP novi program optimalan za maloprodaju, butik, prodavnicu, trgovacku radnju

Luna Service Provider - LSP novi program optimalan za maloprodaju, butik, prodavnicu, trgovacku radnju

Velike potrebe na tržištu za upravo ovakvim specijaliziranim software-ima tipa Luna Service Provider (LSP) navela je Luna.Com d.o.o. IT inženjering Mostar da završi još jedan projekat i time zadovoljio apetite mnogih klijenata.

 

Luna Service Provider (LSP) je višenamjenska desktop aplikacija, koja se bazira na sistemu „all-in-one“. U aplikaciju su ugrađeni između ostaloga i moduli za menađment računa/predračuna, evidenciju korisnika, usluga i servisa, blagajna i slični. LSP posjeduje mnoge napredne funkcionalnosti kao što su automatsko kreiranje i slanje e-maila, mogućnost prilagodbe vlastitim potrebama, spremanje izdatih računa i predračuna u odabrani direktorij na disku...

http://www.lunacom.ba/lunacom/Luna_Service_Provider

Za sve informacije javite se na e-mail luna@lunacom.ba