Loading...

Odjel Luna.Com-a za grafički dizajn i dtp opravdao povjerenje

Odjel Luna.Com-a za grafički dizajn i dtp opravdao povjerenje

Počeci brendiranja, datiraju iz vremena kada su tržište počeli da preplavljuju uniformni produkti masovne proizvodnje koji se praktično nisu međusobno razlikovali, pa dotadašnja jednostavna, direktna prodaja nije više zadovoljavala potrebe kompanija.

 Konkurentno brendiranje postalo je imperativ industrijske ere – u kontekstu fabrikovane istosti, zajedno sa proizvodnjom, morala je da se proizvede i na imidžu zasnovana razlika.

Odjel Luna.Com-a IT inženjering za brandirnje u zadnje vrijeme bilježi nevjerovatne rezultate na polju za brandiranja kompanija. Izrada slogana,bošura i logotipa je nezaobilazni dio u određivanju pravca u kojem će odjel za grafički dizajn i dtp pri Luna.Com IT inženjeringu da ide.Sa ovakvim materijalima omogućavate da vas kupci na tržištu prepoznaju. Brand se gradi godinama, a sve počinje od logotipa i slogana.Pogledajte neke od primjera koje su izradili članovi Luna.Com grupacije ovdje.