Loading...

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika, Federacije Bosne i Hercegovine

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika, Federacije Bosne i Hercegovine

U sklopu kreiranja nove aplikacije za evidenciju, bodovanje i analizu članova saveza, urađena je i migracija starih podataka, čime je u novom sistemu omogućeno pregledavanja statistika koje se prije nisu mogle prikazati.

Za potrebe Savez-a računovođa, revizora i finansijskih radnika, Federacije Bosne i Hercegovine su urađene dvije aplikacije, i to:

IS-SRRF Central (centralna aplikacija za upravljanje poslovnom logikom)

IS-SRRF Edu (aplikacija uz pomoć koje ovlašteni edukatori sa terena šalju informacije o održanom seminaru)

Sa tehničke strane aplikacije su razvijene uz pomoć Visual Studio 2008 koristeći C# programski jezik, baza podataka je MSSQL Server 2005 a za razmjenu podataka između aplikacija koristi se XML. Podaci koji se prenose zaštićeni su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola na kojem se autentifikacija vršiti putem PKI (Public Key Infrastructure) digitalnih certifikata na smart karticama ili na samim računalima. SSL protokol enkriptira podatke prilikom slanja čime stvara siguran kanal za prijenos informacije i onemogućava nedozvoljeni pristup podacima prilikom komunikacije između klijenta i servera, i obratno.

Algoritam koji se koristiti prilikom enkripcije je trostruki DES algoritam sa 128 bitnim ključem što je trenutno jedan od najjačih standarda u zaštiti komunikacija i razmjene podataka preko Interneta i koriste ga svi ozbiljni korisnici koji djelomično ili u potpunosti obavljaju određenu komunikaciju preko Interneta.


Pored aplikacija, urađen je i novi design Knjižica za članove, gdje je napravljen iskorak u odnosu na prethodni design kao i tehnologija koje su korištene u samom procesu štampe (UV Lak, Srebro tisak, blindruk)

 

Više o klijentu:

 

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika, Federacije Bosne i Hercegovine, je udruženje građana za poticanje ostvarivanja i unaprjeđenja funkcije računovodstva i revizije i stručne odgovornosti računovodstvenih radnika i revizora prilikom obavljanja poslova računovodstva i revizije.

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine su osnovali: Udruženje-Udruga računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine, JAFIS i Udruga računovođa i financijskih djelatnika Herceg Bosne. Savez je registriran kod Federalnog ministarstva pravde pod registracijskim brojem 669 od 14. maja 2003. godine. Shodno odredbama člana 16. stava 3. Zakona o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 32/05) smatra se profesionalnim tijelom i ima prava i ovlaštenja da:

1. vrši certificiranje i licenciranje lica iz računovodstvene profesije,
2. provodi kontinuiranu profesionalnu edukaciju. Jedna od aktivnosti Saveza je recertifikacija ovlaštenih revizora, budući da je na osnovu Odluke Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine broj 05/07 od 07.11. 2005 godine, Komisija za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine je svoja ovlaštenja za izdavanje certifikata za ovlaštene revizore iz čl. 6. st. 2. pod b) Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine, prenijela na Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi Saveza su:
1. unaprijediti i podržavati međunarodne računovodstvene standarde u praksi, pod čim se podrazumijeva usklađenost ponašanja i rada svih profesionalnih računovođa, revizora i financijskih radnika s Kodeksom etičkih normi ponašanja i Međunarodnim standardima revizije izdanim od strane Međunarodne Federacije računovođa ( IFAC), kao i Međunarodnim računovodstvenim standardima, izdanim od strane Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde (IASB);
2. unaprijediti interese Saveza;
3. unaprijediti, razviti i poboljšati obrazovanje u oblasti računovodstva shodno međunarodnim standardima;
4. poticanje primjene suvremenih metoda i tehnika u računovodstvu i financijama;
5. unaprijediti usklađivanje nastavnog plana u računovodstvu i reviziji na svim univerzitetima u F BiH shodno međunarodno priznatim standardima;
6. osigurati i provoditi obuku, testiranje, certificiranje i licenciranje računovođa u F BiH shodno smjernicama izdanim od strane IFAC-a i UNCTAD-a;
7. uspostavljanje veza s drugim udruženjima i drugim organizacijama radi zajedničkog djelovanja u ostvarivanju određenih ciljeva.

Sjedište Saveza je u Mostaru, u ulici Kneza Višeslava 77a, s tim da ima i privremeni ured u Sarajevu u ulici M.M. Bašeskije 11.

Edukatori kod kojih će se instalirati IS-SRRF Edu aplikacija:
- Revicon
- Fircon
- Feb
- Udruženje - udrugra TK I ECON
- Savez računovođa, revizora RS
- Autor
- Finconsult