Loading...

Reference >> Web reference >> Federalno ministarstvo razvoja, poduzetnistva i obrta - Redesing

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetnistva i obrta - Redesing

http://www.fmrpo.gov.ba

Uraden je redesing web stranice za Federalno ministarstvo razvoja, poduzetnistva i obrta.

Poseban naglasak u izradi web stranice stavljen je na ispunjavanje kriterija po E-legislativi koja određuje evropski standard kvaliteta izrade sa akcentom na korisnike sa posebnim potrebama.

 

  • Ocijenite članak